Wat we doen

Onze dienstverlening is gericht op het volledig ontzorgen van onze opdrachtgevers op het gebied van medicatieverstrekking. Wij doen dit onder andere door de interne processen bij de zorginstellingen slim in te richten. Daarnaast maken wij natuurlijk heldere afspraken en leveren foutloos. Het gevolg van deze manier van werken is een betaalbare en naadloos passende dienstverlening. Wij zijn in staat zeer flexibele en klantgerichte farmaceutische zorg te leveren.

Instellingsapotheek

Wij zijn een van A tot Z uitgeruste apotheek: in farmaceutische dienstverlening én logistiek. Naast persoonsgebonden medicatie, verzorgen wij ook de totale medicatievoorziening en de farmaceutische begeleiding voor met name instellingen. Dat kan in samenwerking met de ziekenhuisapotheek of in een rechtstreekse samenwerking met de instelling. Met onze opdrachtgevers zoeken wij altijd naar de best passende inrichting van de dienstverlening. 

Een ervaren team van apothekers en apothekersassistenten verzorgt de farmaceutische dienstverlening, zowel bij Verpakapotheek zelf als bij de instellingen op locatie. Door onze schaalgrootte en nauwe samenwerking tussen onze apotheek en de logistiek kunnen wij processen slim en efficiënt inrichten. Het resultaat: minder verspilling van goederen en kapitaal én een grotere medicatieveiligheid.

Medicatierollen

Wij bedienen zowel ziekenhuisapotheken als zorginstellingen, waar optimale zorg en kwaliteit voorop staat. Dit vraagt om medicatie op maat: met korte doorlooptijden moet de juiste medicatie op de juiste plek aan de juiste cliënt geleverd worden. Wij kunnen zorgen voor levering binnen 4 uur, op naam van de cliënt. Uiteraard volledig traceerbaar en tegen relatief lage kosten. 

Verpakapotheek verpakt de medicatie per dagdeel per cliënt, voorzien van een goed scanbare barcode wat zorgt voor goede elektronische toedienregistratie.

Beheer op locatie

Onze apothekersassistenten kunnen bij een instelling worden gedetacheerd. Zij zijn dan bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het uitzetten van individuele medicatie op maat in medicijnkarren, op naam gestelde afdelingsvoorraden en de medicatie in de werkvoorraad en de noodkoffer. De apothekersassistenten werken onder verantwoordelijkheid van de (dag)apotheker van Verpakapotheek. De lijnen met onze vestigingen zijn kort. Er kan zo nodig snel geschakeld worden, bijvoorbeeld in het geval van een medicatiewijziging. Ter controle en evaluatie van de samenwerking voeren wij periodiek audits uit op het gebied van medicatieveiligheid en het juiste beheer van medicatie op locatie.

Ondersteuning bij voorschrijven en toedienen

Gaat u als instelling aan de slag met een elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) of toedienregistratie (TDR), dan kunt u ook vertrouwen op de expertise van onze apothekers. Het doorlopen van een implementatietraject is bekend terrein. Onze apothekers kunnen u terzijde staan bij het leren kennen en inrichten van het ICT-systeem en het doorlopen van processen. Ook kunnen zij ondersteunen bij de introductie bij artsen, verpleging en verzorgenden. De apothekersassistenten van onze servicedesk kennen hun weg in het EVS en zijn na de introductie makkelijk bereikbaar voor gebruikersvragen.

Transport

Wij hebben een eigen logistieke afdeling die het mogelijk maakt om snel op locatie te leveren.
Dit innovatieve logistieke proces is in eigen beheer ontwikkeld en geperfectioneerd.
Daar zijn wij bijzonder trots op! 

Wij leggen de lat graag hoog. Ons productassortiment en dienstenpakket zijn doelmatig en dynamisch. Wij bieden oplossingen die, in overleg, samengesteld zijn voor specifieke behandelingen. Daarmee kunnen we de benodigde medicatie leveren in korte tijd, met een leveringsproces dat geheel is afgestemd op processen en systemen en naadloos aansluit op behandeltrajecten binnen de afdelingen en specialisaties.

QA en innovatie

Ons proces is grotendeels geautomatiseerd. Onze technische en logistieke innovaties zorgen voor zero defects. Kortom, de juiste medicatie op het juiste moment op de juiste plek. Verpakapotheek is ISO 9001-2015 gecertificeerd en in 2018 is de GDS afdeling door IGJ succesvol geauditeerd op de GDS norm. Verpakapotheek werkt met een innovatief proces van continue verbetering.