Klachten

Klachten?

Als u een klacht heeft over onze dienstverlening verzoeken wij u om telefonisch contact op te nemen met uw contactpersoon bij Verpakapotheek.
Dit kan via ons algemene nummer: 088-5430543 of via de knop hieronder.

U wordt geïnformeerd over de werkwijze voor aanleveren van gegevens over de klacht, zoals bijvoorbeeld patiëntgegevens.

Een klacht zonder cliëntgegevens of met niet tot personen herleidbare cliëntgegevens kunt u ook melden via een e-mail aan klachten@verpakapotheek.nl.